Den Tekniske Revolusjonen 1850-1900

evolution.jpg
Midt på 1800-tallet ble det gamle og tradisjonelle byttet ut med mer moderne teknologi, noe som gjorde livet annerledes, samtidig som det ble enklere. Menneskene i Norge forflytter seg fra gårdsbruk og annet hardt arbeid på landsbygdene, inn til byene for heller å tjene penger. Christianias befolkning øker fra 30 000 til nesten 230 000 innbyggere fra år 1850 til 1900. Dette gjorde at arbeiderklassen også økte betraktelig.

marx.jpgengels.jpg

Europa var i revolusjon med Frankrike i 1848, og 21. februar samme år publiserte Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske manifest. 5. januar 1949 i Drammen kom den første utgaven av Arbeider-Foreningers Blad ut, etablert av Marcus Thrane. Med dette fikk arbeiderne i Norge en egen forening der de kunne fortelle hva de mente om forskjellige ting.
Det var på midten av 1800-tallet at de nye tekniske tingene ble oppfunnet og introdusert i Christiania. Blant annet
telegrafen ble tatt i bruk i 1855, samtidig med jernbanen, som et år tidligere fikk sin første strekning mellom Christiania og Eidsvoll. De var to meget viktige ressurser for befolkning.

tlf.gif
Telefonen kom i 1880, og 25 år etter telegrafen og jernbanetogene. Med denne ble det enklere å kommunisere mellom hverandre, og man kunne lettere få tak i personer.
Omtrent samtidig som telefonen kom fonografen, en maskin som ble brukt til å ta opp og spille av lyd. Denne oppfinnelsen som ikke ble så mye brukt og ikke hadde like stor suksess som de tidligere oppfinnelsene, ble utviklet av Thomas Alva Edison.
I 1904 kom grammofonen, en svært dyr gjenstand som bare fåtall av befolkningen i private hjem hadde. Den ble også kalt ”platespiller”, og spilte av lyd og musikk. Med denne oppstod også musikkindustrien.

camera.jpg
I 1839 ble fotografiet tatt i bruk. Det ble etter hvert veldig populært, og ble brukt spesielt i forskjellige høytider og ting som folk syntes var viktig å dokumentere. Denne geniale oppfinnelsen ble oppfunnet av franskmannen Louis Jacques Maude Daguerre.
Deretter ble bildene gjort om til levende bilder, og filmen ble spesielt brukt til nyheter for å vise forskjellige nye hendelser.